Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

Voca Zorg en de wet DBA

 

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA) bestaat al sinds 2016. Sinds het van kracht worden van deze wet bestaat er onzekerheid over de uitvoering. De wet DBA zou zzp’ers duidelijkheid moeten geven over de arbeidsrelaties die ze met opdrachtgevers aangaan. Door de ontstane onduidelijkheid wordt de wet DBA op dit moment niet gehandhaafd. De fiscus heeft onlangs wel aangegeven dat ze bij opdrachtgevers en zzp’ers vanaf 1 januari 2025, maar mogelijk eerder, gaan toezien op de correcte toepassing van de wet DBA.

 

Gevolgen van de wet DBA voor zzp’ers in de zorg.

Als de belastingdienst actiever gaat handhaven op het correct toepassen van de wet DBA, dan kan dat grote gevolgen hebben voor duizenden zzp’ers. De fiscus gaat aan de hand van een aantal controlevragen bepalen of er sprake is van een (fictief) dienstverband. Als de belastinginspecteur in jouw geval bepaalt dat er inderdaad sprake is van een (fictief) dienstverband, dan heeft dit grote financiële gevolgen. Afhankelijk van jouw situatie kan dit variëren van het betalen van loonheffingen, mogelijk gecombineerd met boetes en wellicht ook in combinatie met af te dragen verschuldigde btw. Stop nog niet met lezen, we leggen je hieronder uit hoe je aan de gestelde voorwaarden kan voldoen.

Vele zzp’ers zijn onder verschillende voorwaarden bij intermediairs en detacheerders werkzaam waardoor vooraf niet in zijn algemeenheid verteld kan worden wat de exacte gevolgen voor iedere individuele zzp’er kunnen zijn.

 

Waar moet je als zzp’er op letten?

De belastingdienst bepaalt aan de hand van een aantal criteria of er sprake is van (fictief) werkgeverschap. De fiscus hanteert hierin enige mate van vrijheid om ieder geval apart te kunnen beoordelen. Advies is om aan een aantal cruciale criteria die de belastingdienst hanteert vooraf extra aandacht te schenken. Bij een aantal van deze criteria zou het werken met Voca Zorg jou uitstekend kunnen ondersteunen richting de belastingdienst.

 

1.    De belastingdienst wil weten in hoeverre je als zzp’er zelf kunt bepalen hoe je je werk uitvoert. Dit is een zeer belangrijk criterium voor de fiscus en ook eentje die open staat voor verschillende interpretaties. Als zzp’er in de zorg val je meestal onder de verantwoording van een leidinggevende, hetzij een directeur of medisch specialist. Natuurlijk geeft een leidinggevende aan hoe hij/zij het werk in grote lijnen uitgevoerd wil hebben. Maar als medisch zzp’er op bijvoorbeeld CCU, SEH of anesthesie komt het zeer regelmatig voor dat dat je er alleen voor staat en dat jij moet beslissen. Het is van belang dat de belastingdienst moet kunnen vaststellen dat jij dat meer dan “soms” in je werk doet. Advies is dan ook om een soort van logboekje bij te houden wanneer en hoe je zelfstandig hebt moeten handelen zonder dat daar directe instructies werden gegeven.

 

2.    De belastingdienst wil weten of je zelf je tarieven hebt kunnen bepalen. Ook hier gaat de fiscus nauwlettender naar kijken. Ben jij degen die het tarief met de partij waar jij werkt overeenkomt? Als dit niet het geval is, dan zou een inspecteur wel eens kunnen vaststellen dat er sprake is van fictief werkgever, - of werknemer schap. Het is niet gezegd dat dit altijd en overal zal gebeuren, maar de mogelijkheid bestaat. Werken met Voca laat daar geen twijfel over ontstaan. Jij bepaalt namelijk altijd zelf je tarief in jouw afgeschermde omgeving, die alleen voor jou en mogelijke opdrachtgevers zichtbaar is. Natuurlijk zijn er onderhandelingen over jouw tarief mogelijk, maar uiteindelijk ben jij degene die beslist of je de opdracht aanneemt. Dit is niet altijd het geval als zzp’ers via intermediairs of detacheerders werken. Ook kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij initiatieven waar werkgevers de krachten bundelen en via speciale portals zzp’ers inhuren. In hoeverre is er in dergelijke gevallen sprake van eerlijke prijsvorming rond de inzet van zzp’ers? Dit soort initiatieven lijkt eerder een middel om onafhankelijke prijsvorming te sturen en zal nooit in het belang van de zzp’er zijn. 

 

3.    Kun je zelf bepalen of je een vervanger stuurt als je ziek bent. Dit is een bepaling die je als zzp’er goed in het oog moet houden als je een overeenkomst afsluit. Het is in veel gevallen niet aan de zzp’er om dat te kunnen bepalen. Opdrachtgevers moeten daar ook voor open staan. Als opdrachtgevers dat doen dan is Voca Zorg een prima plek om deze vervanging te regelen (als die beschikbaar is). Bij ziekte kan op het platform gevraagd worden of de diensten overgenomen kunnen worden. Niet gezegd dat er altijd vervanging zal zijn, maar je kunt met Voca Zorg wel aantonen dat je er als zzp’er alles aan gedaan hebt om het te regelen.

 

4.    Stuurt de zzp’er rechtstreeks de factuur aan de opdrachtgever? Ook dit is een belangrijk criterium van de belastingdienst. Ben jij degene die factureert? Het werken met Voca Zorg staat geen andere werkwijze toe. Jij bent per definitie degene die dat moet doen. Voca Zorg helpt je wel op weg om dit op te tuigen. Wij zijn zelf zzp’ers met jarenlange ervaring op dit vlak en we helpen je graag (gratis) op gang met dit traject. Je moet het even op de rit krijgen maar dan heb je geen detacheerder, intermediair of bedrijf meer nodig om dit te doen.

 

5.    Word je doorbetaald bij ziekte? Dit is een vrij triviale en in vrijwel alle gevallen duidelijk. Opdrachtgevers betalen in de bij ons bekende gevallen niet door bij ziekte. Hier zal dan ook niet snel discussie over ontstaan.

 

Voca Zorg helpt om Wet DBA-proof te werken.

Zoals je ziet is het werken met Voca Zorg op een aantal vlakken een veel betere garantie dat je volgens de Wet DBA aan het werk bent. Zorg er in ieder geval goed voor dat duidelijk is dat je regelmatig zelf beslissingen neemt zonder aanwezigheid van directe leiding. Onze ervaring in de zorg is dat juist zzp’ers worden ingeschakeld om met een grote mate van onafhankelijkheid de nijpende situaties op veel plekken in de zorg het hoofd te kunnen bieden. Leg dit voor jezelf vast en gebruik dit als de fiscus gaat doorvragen op het hoe onafhankelijk je nu echt bent. Ook vanuit werkgevers wordt dit argument meer en meer gebruikt om zzp’ers op deze wijze te labelen. Wij weten dat de werkelijkheid anders is en we adviseren je om je op dit punt te beschermen.

 

Voca Zorg helpt je om echt in de geest van de Wet DBA te werken.

Detacheerders en intermediairs vormen een risico als er gekeken wordt naar de mate van onafhankelijkheid die je hebt. Samenwerkingsverbanden tussen opdrachtgevers zijn er niet om jou te helpen. Deze zijn uit op het bedingen van zo laag mogelijke tarieven, zodat jij als zzp’er niet zelf je tarief kunt bepalen. Neem bovenstaande punten mee in je afweging hoe je als zzp’er wilt gaan werken. 

WhatsApp ons direct!