Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

"De zzp'ers pikken alle leuke diensten!"

In de discussie over de inzet van zzp'ers worden allerlei beweringen gedaan die op onderbuikgevoelens en schijnwerkelijkheden zijn gebaseerd. Vanuit verschillende partijen, die hierover standpunten en "feiten" willen spuien, wordt een duit in het zakje gedaan. Het lijkt er overigens op dat de, tot voor kort gezworen vijanden, werkgevers en de vakbonden zich hierin gevonden hebben. Beide partijen kijken niet naar de argumenten, de wensen van werknemers noch naar de werkelijke situatie in de sector. Afnemende invloed is het enige dat telt en geen middel blijft onbenut om dit tegen te gaan.

 

Zo heeft CNV Zorg en Welzijn onlangs een campagne gelanceerd waarin gesteld wordt dat zzp'ers alleen maar de diensten uitvoeren die op gunstige tijdstippen vallen. Doelbewust creëert het CNV spanning op de werkvloer tussen zzp'ers en medewerkers in loondienst. De zzp'er wordt afgeschilderd als een niet-solidaire medewerker die alleen maar aangename diensten wil uitvoeren en veel wil verdienen. Beide sentimenten verdienen meer aandacht vanuit meerdere perspectieven. Het beeld van het inpikken van de leuke diensten willen we op basis van feiten en data weerleggen. Over de werkelijke kosten van zzp'ers hebben we in een ander artikel op deze site onze visie gedeeld.

 

Voca Zorg is nu bijna anderhalf actief en in deze periode hebben tientallen zzp'ers via het platform opdrachten voor diensten kunnen afsluiten bij tientallen opdrachtgevers. Uit de geanonimiseerde data van deze opdrachten komt een compleet ander beeld naar voren dan hetgeen het CNV wil doen geloven. De zzp'ers die met Voca Zorg, opdrachten aangaan worden juist significant bovengemiddeld voor de "minder prettige" diensten geboekt. Onze conclusie is dat zzp'ers juist gebruikt worden om weekeinden, nachtdiensten en feestdagen op te vullen en daarmee problemen in de zorg oplossen! Het tegendeel beweren om daarmee spanning op de werkvloer te veroorzaken in de hoop een machtpositie te verstevigen, is ronduit kwalijk te noemen. 

 

Werkgevers komt deze beeldvorming goed uit in haar gesprekken met medewerkers en zzp'ers. Maak van de zzp'er een gezamenlijke vijand en probeer op deze wijze zo lang mogelijk vast te houden aan de vertrouwde situatie. We zien hierdoor in 2022 een verbazingwekkend bondgenootschap ontstaan tussen werkgevers en vakbonden in een soort van strijd tegen zzp'ers. Het zou beide partijen sieren als ze meer in gesprek zouden gaan met zowel eigen medewerkers als zzp'ers. Het verspreiden van onwaarheden en het veroorzaken van spanningen op de werkvloer gaan de problemen in de zorg niet oplossen.

 

Team Voca  

WhatsApp ons direct!