Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

Voca Zorg is géén Dytter

Is Voca Zorg de volgende Dytter? Deze vraag wordt ons de laatste dagen veel gesteld door verschillende zorginstellingen en zzp'ers die zijn aangesloten bij Voca Zorg. Het antwoord op deze vraag is helder: "NEE!". 

Voca Zorg verschilt in haar opzet en werking op een groot aantal punten fundamenteel van Dytter. Bij de oprichting van Voca Zorg zijn dit bewuste keuzes geweest die zijn ingegeven door fiscale analyses en het besef dat bij Voca Zorg de positie en de bescherming van zzp'ers voorop staan. "Mooie woorden" horen wij je denken, maar waar blijkt dat uit?

 

  • In de eerste plaats is het eigendom van Voca Zorg op een unieke manier geregeld. Voca Zorg is niet alleen vóór zzp'ers, maar ook ván zzp'ers. Alle zzp'ers die met Voca Zorg werken worden automatisch en gratis lid van een vereniging die voor 49% eigenaar is van de aandelen van Voca Zorg. Deze vereniging, Zelfstandigen Werkzaam in de Zorg (ZWiZ) deelt mee in de winst en de waarde van Voca Zorg. In het geval van Dytter is een aantal grote investeerders eigenaar van het bedrijf en profiteren zzp’er niet mee van de groei van het platform.

  • Het gebruik van Voca Zorg is voor zzp’ers gratis! Aanmelden is voor zorginstellingen ook gratis en voor beide partijen verplicht aanmelding tot niets. Voca Zorg kent geen concurrentiebedingen, aanmeldingstarieven, afnameverplichtingen etc etc. Een zzp’er mag, indien gewenst, in dienst treden bij een opdrachtgever of opdrachtgevers mogen via andere wegen zzp’ers inhuren. In tegenstelling tot Dytter brengt Voca Zorg nooit iets in rekening bij een zzp’er. De opdrachtgever betaalt een vast tarief van €2,50 per geboekt/overeengekomen uur (€20,- per dienst) aan Voca Zorg.

  • Als zzp’er bepaal je zelf het tarief en onderhandel je zelf ook over dit tarief met de opdrachtgever. Dit doe je met behulp van functionaliteiten in de Voca Zorg app. Het tarief dat jij overeenkomt met de opdrachtgever heeft geen invloed op tarieven die vanuit Voca Zorg in rekening worden gebracht.
  • De zzp’ers die met Voca Zorg werken factureren zelf aan de opdrachtgever. Hiermee blijf je volledig grip houden op de middelen die voor jouw werkzaamheden worden uitbetaald. In tegenstelling tot Dytter vervult Voca Zorg geen rol in dit proces. Uit onze contacten met de fiscus is gebleken dat dit punt in de toekomst een belangrijke indicator wordt om te bepalen of er sprake is van een fictieve arbeidsrelatie. Het uitgangspunt van de fiscus is dat je hiervoor, als echte zelfstandige, zelf verantwoordelijk voor bent. Voca Zorg factureert niet voor of namens jou, maar kan wel helpen en adviseren in het fiscaal veilig ondernemen op dit vlak. 

  • Voca Zorg stelt opdrachtgever en zzp’er in staat om een fiscaal veilige overeenkomst aan te gaan met elkaar. De opdrachtgever kan hiervoor in een eigen afgeschermde omgeving, de eigen overeenkomst voor opdracht (OVO) opnemen waarmee dat gerealiseerd kan worden. De zzp’er kan hieraan voldoen door bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken van alle functionaliteiten van Voca Zorg.

  • Voca Zorg heeft op het platform een groot aantal functionaliteiten opgenomen waarmee zzp’ers aantoonbaar kunnen maken dat ze conform fiscale wetgeving werken. Zo kunnen zzp’ers eenvoudig meerdere opdrachtgevers vinden op het platform, is het door het lidmaatschap van de vereniging eenvoudiger om te voldoen aan de vervangingsplicht en kan door het vastleggen van zelfstandig handelen altijd aangetoond worden dat zorg zzp’ers regelmatig op zichzelf worden teruggeworpen om zelf handelend op te treden zonder instructies van direct leidinggevenden. Hiermee kunnen zorginstellingen en zzp’ers veilig overeenkomsten afsluiten.

Maar… adel verplicht 

Niet dat wij of jullie van adel zijn, maar de uitdrukking zegt wel iets over hetgeen wat van toekomstige zzp'ers en zorginstellingen verwacht gaat worden. Uit recente publiciteit rond zzp in de zorg blijkt dat verschillende onderdelen van de overheid het zzp-en in de zorg niet op voorhand zullen gaan verbieden. Uit de berichtgeving blijkt echter wel dat alle betrokkenen in de zorg opgeroepen worden om gezamenlijk een uitvoerbare en correcte werkwijze overeen te komen. De verantwoordelijkheid wordt bij alle betrokkenen gelegd.

Dit betekent dat zorginstellingen in de opdrachtverstrekking rekening moeten houden met de regels waaraan zzp’ers fiscaal moeten voldoen. In de opdrachtverstrekking moeten dus voldoende aanknopingspunten aanwezig zijn om vast te kunnen stellen dat er geen sprake is van fictief werkgeverschap. Aan de andere kant mag van de zzp’ers verlangd worden dat aan alle voorwaarden voldaan wordt. De zzp’ers moeten in deze dus meer verantwoordelijkheid op zich nemen. Hierdoor zullen partijen als Dytter en wellicht ook andere intermediairs en detacheerders van zorgpersoneel in de problemen komen. De fiscus heeft aangegeven hierover aan de hand van concrete voorbeelden, samen met alle betrokkenen, een open dialoog te willen aangaan. Voca Zorg heeft al uitgebreid overleg met de fiscus gehad over de werking van het platform. Uit dit contact blijkt dat Voca Zorg over alle kenmerken beschikt om compliant te kunnen werken, maar dat alles zal afhangen hoe zorginstellingen en zpp’ers er in werkelijkheid mee om zullen gaan.  

Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons platform en manier van werken voor zowel zzp’ers als zorginstellingen veel voordelen  opleveren. Op voorhand zullen we niet, als Dytter, zeggen dat we revolutionair zijn. We hebben een platform gemaakt dat gratis is voor zzp’ers, aantoonbaar het allergoedkoopst voor zorginstellingen en dat voor 49% in handen gegeven van zzp’ers die ermee werken. Natuurlijk willen we ook beloond worden voor de inspanningen die we verricht hebben en de risico’s die we genomen hebben, maar dat doen we op een transparante, eerlijke en duurzame wijze. Of Voca Zorg revolutionair is? Dat oordeel laten we over aan jullie.

WhatsApp ons direct!