Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

Krokodillentranen om het Zorginfarct

 

De afgelopen jaren zijn er honderden miljoenen gespendeerd aan initiatieven om de positie van zorgmedewerkers te verbeteren. Met behulp van sectorplannen, arbeidsmarktuitdagingen, ontwikkeltrajecten, werkgroepen, knelpuntanalyses etc. etc. is geprobeerd het dreigende zorginfarct af te wenden. Ondanks deze inzet van mensen en middelen, lijkt de situatie er niet beter op te worden. De oorzaak van het probleem is inmiddels wel achterhaald. De beleidsambtenaren, bestuurders, HR-medewerkers en projectleiders lijken unaniem in hun oordeel dat de malaise veroorzaakt wordt door de zzp'ers. Het is volgens hen een kwalijke zaak dat zzp'ers een eigen keuze hebben gemaakt en de voorkeur geven aan zelfstandig werken in plaats van een dienstbetrekking waar niet naar ze geluisterd wordt.

 

De laatste maanden is er zelfs sprake van een verdergaande polarisatie. De zzp'ers zouden alleen maar de leuke diensten willen ("De zzp'ers pikken alle leuke diensten!") en zouden daarnaast voor een forse kostenstijging zorgen ("Zorg ziet uitgaven aan zzp'ers flink oplopen.")Deze uitlatingen worden of op basis van onvolledige data (kosten) of zonder enige onderliggende data (dienstkeuze) gedaan. Wij hebben in eerdere artikelen ook een andere kant van deze beweringen laten zien.

 

Het wrange van deze uitingen is dat afkomstig zijn van diegene die de beschikking hebben gekregen over honderden miljoenen om iets aan het probleem te doen. De enige oplossing die eigenlijk gezien wordt is het zo snel als mogelijk opleggen van een verplicht vast dienstverband voor alle ondersteunende zorgmedewerkers en verbieden van zzp-schap. Het zou iedereen sieren, die een rol heeft gespeeld in de besteding van de €420.000.000,- subsidie geld aan behoud en opleiden van zorgpersoneel, om ook kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Het met tendentieuze opmerkingen opzetten van mensen in loondienst tegen zzp'ers leidt alleen maar tot meer onrust. 

 

De arbeidsmarkt, ook die in de zorg, verandert in een rap tempo. Zelf innoveren en mee veranderen is een absolute must om in de toekomst aantrekkelijk te blijven als werkgever. Het probleem voor een groot deel in de schoenen schuiven zzp'ers is feitelijk niet juist en belemmert een open en eerlijke dialoog over de toekomst van de zorg.

 

Team Voca 

  

WhatsApp ons direct!