Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

"Zorg ziet uitgaven aan zzp'ers flink oplopen."

Met deze kop openden Nu.nl onlangs een artikel in de sectie economie. Het artikel opent met de inleiding: "Door personeelskrapte in de zorg liepen de kosten voor het inhuren van uitzendkrachten en zzp'ers vorig jaar flink op. De kosten voor extern personeel maken een steeds groter deel uit van de totale personeelskosten, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS." Hier zal geen woord van gelogen zijn, maar de cijfers roepen wel vragen op en verdienen op zijn minst een nadere toelichting om echt conclusies te kunnen trekken.

 

In het artikel worden allerlei percentages die betrekking hebben op verschillende grootheden met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat zorgkosten stijgen door de toenemende inzet van zzp'ers. Dezelfde cijfers kunnen echter ook uitgelegd worden waardoor blijkt dat er substantieel minder wordt uitgegeven aan zorg. Je zou zelfs kunnen concluderen dat de Nederlandse zorgt krimpt!

 

In het artikel wordt aangegeven dat voor verschillende zorgsectoren de uitgaven aan zzp'ers fors toenemen. Dit zal ongetwijfeld het geval zijn. Wat niet wordt aangegeven is hoeveel geld dat gereserveerd was/is voor personeel in vaste dienst, NIET is uitgegeven. De enige indicatie over deze ontwikkeling kun je halen uit de volgende passage: "De vier grootste sectoren in de zorg (thuis- en verpleegzorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) gaven in 2021 maar liefst 48 miljard euro aan personeelskosten uit. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder." De totale personeelslasten stijgen dus met 2,1% tussen 2020 en 2021. 

 

Als we kijken naar de ontwikkelingen in een aantal CAO's in deze sectoren, dan zien we loonstijgingen tussen de 6% en 6,5% voor 2021. Je zou dus ook kunnen stellen dat de zorg, relatief, ruim 4% minder uitgeeft aan personeel. Ligt daar niet het echte probleem? Het gaat er om welke werkelijkheid je graag naar buiten wil brengen. De kop van Nu.nl had net zo goed als volgt kunnen luiden:

 

"Zorg besteedt relatief minder geld aan personeel."

 

 

Team Voca 

WhatsApp ons direct!