Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

Voor zorginstellingen

Ook voor de opdrachtgever zijn er vele voordelen. Als opdrachtgever wil je graag via één kanaal kwalitatief hoogstaande zzp’ers kunnen inzetten. De snelheid waarmee diensten op dit niveau ingevuld kunnen worden, is de kracht van Voca. De kwaliteit van zzp’ers houden we hoog, door eisen te stellen aan de zzp’ers die zich aansluiten. Het gesloten platform maakt dat er uitsluitend gecontroleerd zzp’ers en opdrachtgevers worden toegelaten. De kwaliteit en tevredenheid wordt hierdoor gewaarborgd. Door alleen met een app te werken kunnen we de kosten (huisvesting, personeel etc.) laag houden en zijn de communicatielijnen kort. De backoffice van de Voca is 24/7 bemand, er is altijd iemand voor je bereikbaar.

Naast kostenreductie realiseert Voca ook minder onzekerheid omtrent de kwaliteit van in te huren zzp’ers. Opdrachtgevers worden daarnaast ook deelnemer aan een eerlijke manier van ondernemen. Flexibiliteit en kwaliteit zijn op een eerlijke, transparante en voor de zzp’er duurzame wijze verkrijgbaar. Flexibilisering van werkrelaties zullen hoe dan ook in de toekomst gaan toenemen en Voca ondersteunt dat op geheel nieuwe manier, die zowel de opdrachtgever als de zzp’er voordeel biedt.

Aan het eind van iedere maand wordt een overzicht gestuurd van diensten die per zzp’er zijn overeengekomen. Zo is inzichtelijk wie wanneer heeft gewerkt en van hoeveel zzp’ers er gebruik is gemaakt. Binnen een opdrachtgever kan er via meerdere (bevoegde) personen via het platform naar zzp’ers gezocht worden. Elke bevoegde krijgt, in samenspraak met de opdrachtgever, een inlogcode waarmee diegene toegang krijgt tot de app.

WhatsApp ons direct!