Dé directe verbinding tussen zzp'ers en zorginstellingen

Inloggen Meer info

Meld je nu aan

Voca Zorg en organisatorische inbedding van zzp’ers.

De belastingdienst kijkt vanuit de wet op de loonheffing of er al dan niet sprake is van een zogenaamde gezagsverhouding. Voor zzp’ers in de zorg is dit van groot belang. Als er sprake is van een gezagsverhouding, dan zal de belastingdienst snel vaststellen dat er ook sprake is van schijnzelfstandigheid. Dit heeft grote gevolgen voor jou als zzp’er, maar mogelijk ook voor je opdrachtgever. Voor jou als zzp’er kan het leiden tot naheffingsaanslagen, correctieverplichtingen en tot het verlies van fiscale voordelen. Denk dan aan de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. Het kan ook betekenen dat je ten onrechte vrijgesteld van btw gefactureerd hebt en dat dit ook gecorrigeerd dient te worden. Dit zijn kosten die voor rekening van de opdrachtgever komen.

Het is daarom van groot belang dat je altijd kunt aantonen dat je als ECHTE zzp’er, zelfstandig werkt. Het Handboek Loonheffingen noemt veel indicaties die tot een dergelijke gezagsrelatie kunnen leiden. In het handboek staat echter ook een aantal zogenaamde contra-indicaties. Het is als zzp’er belangrijk dat je kunt aantonen dat deze contra-indicaties op jou van toepassing zijn. Je kwalificeert jezelf dan als zzp’er!

Of je hieraan voldoet ligt altijd aan jezelf! Jij bent de baas over je eigen gedrag en werk dus op een verstandige manier als zzp’er! Voca Zorg biedt echter wel een aantal functies waarmee jij jouw status als echte zzp’er makkelijker kunt aantonen. Daarnaast zorgt de unieke opzet van Voca Zorg er ook voor dat het voor jou gemakkelijker wordt om aan te tonen dat je zzp’er bent. Hoe zit dat?

 

1.        

Het beschikken over unieke en specifieke kennis. Dit is een belangrijke contra-indicatie op het al dan niet aanwezig zijn van een gezagsverhouding. Of iets uniek of specifiek is, wordt altijd bepaald door de situatie en is daarmee een rekbaar begrip. Er zijn altijd mensen die hetzelfde kunnen als jij. De vraag is alleen: zijn die er ook altijd als jij aan het werk bent? Als je kunt aantonen en vastleggen dat jij als zzp’er meer dan incidenteel, uniek en specifiek op je werkplek bent, dan is dat een contra-indicatie op een bestaande gezagsverhouding. In jouw persoonlijke omgeving op Voca Zorg kun je deze situaties vastleggen, gekoppeld aan de specifieke opdracht en dienst.

2.        

Hogere beloning dan vergelijkbare functionarissen in loondienst. Ook dit is een belangrijke indicatie. Hoewel de kosten voor werkgevers (tussen loondienst en zzp) niet veel verschillen, is doorgaans de beloning voor zzp’ers wel hoger. Werkgevers draaien voor eigen medewerkers op voor de kosten van ziekte, (bijzonder) verlof, pensioen, opleiding etc etc. Dit is op zzp’ers niet van toepassing, die dragen die risico’s zelf. Daarom is de beloning hoger. Op Voca Zorg bepaal je zelf het tarief waarvoor je wil werken.

3.        

Gelijkwaardige onderhandelingspositie. Als je aan kunt tonen dat je werkt vanuit een sterke onderhandelingspositie, dan verkleint dat het risico op schijnzelfstandigheid. Voca Zorg maakt duidelijk dat jij als zzp’er keuze hebt uit meerdere relevante opdrachten. Met Voca Zorg kun je aantonen dat de je op het moment van aangaan van een overeenkomst ook keuze had uit andere opdrachten.

4.        

Op het gebied van risico’s, aansprakelijkheid en verzekeren is het van belang dat JIJ als zzp’er daaraan denkt en dat het geen opdracht vanuit de zorginstelling is. Via Voca Zorg kun je jezelf zelfs op dagbasis in relatie tot opdrachten, verzekeren!

 

Zoals gezegd bepaalt jouw gedrag hoe de belastingdienst je gaat beoordelen, maar door gebruik te maken van de functies van Voca Zorg en door te denken aan hetgeen daarmee beoogd wordt, kun je een stuk (fiscaal) veiliger als zorg zzp’er werkzaam zijn en blijven!

 

 

WhatsApp ons direct!